Om 1 000 dagar kultur

Visa på kulturens roll för vår demokrati under tusen dagar. Det är tanken med initiativet 1 000 dagar kultur som 17 kulturverksamheter står bakom. Initiativet startade den 16 december 2019 då det var exakt tusen dagar kvar till nästa val i Sverige. Organisationerna genomför tillsammans flera insatser och aktiviteter inom ramen för samarbetet.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/one000dagarkultur/public_html/wp-content/themes/tusendagar/page.php on line 46

Kulturen ska vara fri och obunden, det är grundläggande för vårt demokratiska samhälle. Alla har rätt att ta del av och uttrycka sig genom kultur. Flera kulturverksamheter är helt eller delvis finansierade av offentliga medel vilket möjliggör ett rikt kulturliv över hela landet där olika uttryck når ut till alla. Om detta har det varit politisk enighet under många år. Politiker skapar förutsättningarna för kultur, men blandar sig inte i själva innehållet. Men under de senaste åren har en oroande utveckling skett där politiker allt mer vill styra i vilken riktning kulturen tar och påverka dess innehåll.

Därför startades 1 000 dagar kultur där initiativtagarna gemensamt ska öka medvetenheten kring kulturens roll fram till valet 2022 och bidra till politisk förändring.

Vad vi vill

  • Regeringen tillsätter en utredning för att undersöka hur kulturens rättsliga skydd kan stärkas och bli jämförbart med skyddet för andra grundläggande rättigheter så som utbildning, bostad och social omsorg.
  • Större medvetenhet och acceptans bland politiker och allmänhet för den fria kulturens betydelse i det demokratiska samhället.

Allt startade med en debattartikel

Initiativet lanserades i samband med en debattartikel i Dagens Nyheter den 16 december 2019 som du kan läsa i sin helhet här.

Samarbetet startades på initiativ av Riksteatern.