Vad är framtidens tempel?

Följ 1 000 dagar kulturs samtal om kulturens roll efter pandemin under Folk & Kultur. Livesänds den 10 februari kl.09.00.


article-img

Under Folk & Kultur anordnar 1 000 dagar kultur ett samtal om kulturens roll efter pandemin. I och med att det kulturpolitiskt konventet i år är digitalt och gratis har alla möjlighet att ta del av samtalet.

I och med vaccineringen börjar samhället steg för steg att öppna upp igen. Vad får kulturen för roll i vårt samhälle efter pandemin? Stora delar av kulturlivet stängdes ner under förra året vilket fick förödande konsekvenser och risken är att många verksamheter inte kan öppna igen och att många kulturskapare lämnar branschen. Samtidigt kommer behovet av att mötas efter pandemin att vara stort. Kan kulturen åter vara platsen för nya möten och mer jämlika gemenskaper trots ett år av nedstängning? Är pandemin till och med en möjlighet för en omstart av kulturlivet, snarare än en tillbakagång till det som var tidigare?

Medverkande
Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm
Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson (S)
Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter
Linda Zachrison, särskild utredare ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin”
Aygül Kabaca, utbildningschef Mångkulturellt centrum (moderator)

Samtalet sänds live den 10 februari kl.09.00-09.30 och går att följa här.