Kultur är avgörande för demokrati och bör prioriteras därefter

Samtal om kulturens kraft och sårbarhet under Almedalsveckan.


article-img

1 000 dagar har snart gått sedan initiativet startade. Några av initiativtagarna bjuder nu in till ett samtal under Almedalsveckan för att diskutera hur de senaste två åren både visat på kulturens sårbarhet, men även otroliga kraft.

Coronapandemin visade att kulturen saknar de rätta strukturella förutsättningarna. Den fria konsten inskränks i vårt närområde och vi ser allt fler exempel på direkt politisk påverkan av kulturen även i Sverige. Vad måste till för att kulturen ska bli ett mer prioriterat politikområde?

Ett kulturliv för alla och fri och obunden konst är grundläggande för vår demokrati. Under coronapandemin blev det dock tydligt hur sårbar denna vitala del av vår välfärd är. De rätta strukturella och ekonomiska förutsättningarna saknas. Samtidigt ser vi hur den fria konsten inskränks i länder i vårt närområde och hur politiker i Sverige försöker påverka konstens innehåll. Vad ska till för att kulturen ska prioriteras högre på den politiska agendan? Vilka förändringar måste till för att säkerställa att kulturen även i framtiden kan vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft?

Initiativet 1 000 dagar kultur startades av 17 kulturverksamheter när det var exakt tusen dagar kvar till nästa val med syftet att lyfta kulturens avgörande roll för vår demokrati. Några av initiativtagarna samtalar och bjuder in till dialog kring hur situationen förändrats sedan dess, om vikten att inte glömma lärdomarna från pandemin och vilka politiska förändringar som måste till för att stärka kulturen.

Deltagare
Monica Fredriksson, vd Folkoperan
Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
Maureen Hoppers, avdelningschef Kommunikation Riksteatern
Elin Norquist, vd Cirkus Cirkör
Linda Zachrison, ordförande Regeringens Återsstadsutredning
Soledad Piñero Misa, moderator, Part of More

Tid
5 juli kl.15.00-16.00

Plats
Donnersgatan 1, Impact Hub

Samtalet sänds livs här