Det fria ordet och konstnärlig frihet är grundbultar i en demokrati


article-img

Regeringen i Ungern har under president Victor Orbans ledning på flera sätt ökat sin kontroll över lärosäten och statliga medier. Bland annat har det ansedda teater- och filmuniversitetet (SZFE) i Budapest fått en ny styrelse, tillsatt av Viktor Orban, som av många nu anses fått uppdraget att inskränka skolans självstyre. Med anledning av detta har ledningen på universitet tillsammans med ett antal teaterregissörer nu sagt upp sig. Även studenterna på universitetet har genomfört protester.

Higher Arts Education Network, ett nätverk som rymmer en rad högre lärosäten inom konstområdet, har publicerat ett uttalande med anledning av de inskränkningar när det gäller konstnärliga utbildningar som den ungerska regeringen infört. Särskilt fördöms de inskränkningar som gäller teater- och filmuniversitetet i Budapest.

I solidaritet med teater- och filmuniversitetet SZFE i Budapest stöder Riksteatern uttalandet från Higher Arts Education Network. Riksteatern ställer sig bakom lärare och studenter i deras kamp för att skydda sitt oberoende vid universitetet.

Riksteatern är en folkrörelse som ägs av 230 teaterföreningar runt om i landet. Tillsammans når vi över 400 000 besökare årligen. Grunden för hela vår rörelse är allas rätt till scenkonst, oavsett vem du är och var du bor. Konsten ska och måste få verka fritt från censur och andra inskränkningar. För att kunna erbjuda ett aktuellt och angeläget kulturutbud behöver kultursektorn fler röster som ges möjlighet att bli hörda och vi måste gemensamt arbeta för att skapa förutsättningar för det. När vi ser strömningar i samhället som inte delar dessa grundläggande demokratiska värderingar måste vi arbeta aktivt för att säkerställa allas rätt till fri och obunden kultur.

Läs uttalandet i sin helhet här.

Magnus Aspegren
VD
Riksteatern