Åtta kraftfulla förslag för att stärka kulturen

1 000 dagar kulturs initiativtagare har presenterat åtta förslag på åtgärder till regeringens pågående utredning om kulturens återhämtning och utveckling efter coronapandemin.


article-img

Regeringens utredning har en unik möjlighet att inte bara presentera förslag för en återstart av kulturen, utan även föreslå kraftfulla åtgärder som stärker och skyddar kulturlivet på lång sikt. Det menar initiativtagarna till 1 000 dagar kultur i en debattartikel som publicerat på Svenska Dagbladet. Initiativtagarna presenterar åtta förslag på åtgärder som regeringens utredning bör ta beaktning, bland annat tillsätta en kulturkommission, en permanent extra kulturmiljard och utvecklingsresurser till ideell sektor.

Läs förslagen i sin helhet här.