Ett initiativ under tusen dagar

För att visa på kulturens avgörande roll för vårt demokratiska samhälle. Initiativet pågår fram till nästa val.

Läs mer

Åtta kraftfulla förslag för att stärka kulturen

1 000 dagar kulturs initiativtagare har presenterat åtta förslag på åtgärder till regeringens pågående utredning om kulturens återhämtning och utveckling efter coronapandemin.

Läs mer

Vad är framtidens tempel?

Följ 1 000 dagar kulturs samtal under Folk & Kultur om kulturens roll efter pandemin. Livesänds den 10 februari kl.09.00.

Läs mer

Det fria ordet och konstnärlig frihet är grundbultar i en demokrati

I solidaritet med teater- och filmuniversitetet SZFE i Budapest stöder Riksteatern uttalandet från Higher Arts Education Network. Riksteatern ställer sig bakom lärare och studenter i deras kamp för att skydda sitt oberoende vid universitetet.

Läs mer

Tusen dagar av kultur för demokratins skull

Välkommen till 1 000 dagar kultur. Ett initiativ som startade när 17 ledande kulturverksamheter bestämde sig för att arbeta mot ett gemensamt mål – öka medvetenheten kring kulturens roll för vårt demokratiska samhälle.

Läs mer

Månad:
Laddar fler . . .