Ett initiativ under tusen dagar

För att visa på kulturens avgörande roll för vårt demokratiska samhälle. Initiativet pågår fram till nästa val.

Läs mer

Seminarium - Är konstnärlig frihet och tydliga kulturpolitiska mål förenligt med varandra?

1 000 dagar kultur genomför ett samtal under Almedalsveckan som i år är digital och går att följa hemifrån. Allas möjlighet att delta i kulturlivet är grundläggande i en demokrati. Men kan arbetet med att uppnå detta äventyra den konstnärliga friheten?

Läs mer

Åtta kraftfulla förslag för att stärka kulturen

1 000 dagar kulturs initiativtagare har presenterat åtta förslag på åtgärder till regeringens pågående utredning om kulturens återhämtning och utveckling efter coronapandemin.

Läs mer

Vad är framtidens tempel?

Följ 1 000 dagar kulturs samtal under Folk & Kultur om kulturens roll efter pandemin. Livesänds den 10 februari kl.09.00.

Läs mer

Månad:
Laddar fler . . .